Trườnghợp 1: Google Authenticator enabled

Security notice (thông báo mức độ an toàn):

Hệ thống phát hiện bạn đang gặp một vài vấn đề về việc bảo mật tài khoản, chúng tôi khuyên bạn nên đặt lại thông tin xác thực của mình. 

Lý do là một trong những máy chủ cũ đã bị xâm nhập, một phần thông tin bảo mật tài khoản quan trọng đã bị rò rỉ (bao gồm: mật khẩu được mã hóa đúng, email người dùng, điện thoại người dùng, …). Mặc dù mã hóa bảo mật rất cao, nhưng chúng tôi vẫn khuyên bạn nên đặt lại mật khẩu tài khoản và Google Authenticator.

Ngay giờ đây, chúng tôi đã tiến hành điều tra và đánh giá kỹl ưỡng, hệ thống dịch vụ cốt lõi đã được kiểm tra cẩn thận từng người một, không có bất cứ vấn đề nào khác được tìm thấy. Tài khoản của bạn vẫn an toàn sau khi cập nhật.

Bất kỳ tài khoản nào khác sử dụng cùng một mật khẩu cũng cần được cập nhật.

Khi nhận được email thông báo với nội dung trên, vui lòng click “Change Passwork”

Sau đó, click chọn “Unbundling” và thử đăng nhập vào tài khoản để kiểm tra.

Trường hợp 2: Google Authenticator disabled

Security notice (thông báo mức độ an toàn): tương tự như trường hợp trên. Vui lòng click “Change Passwork”.

Sau đó click chọn “Bind” và thử đăng nhập vào tài khoản để kiểm tra.

Trường hợp 3: Google Authenticator hoạt động không bình thường (vô tình phát hiện hoặc nhận được lời nhắc nhở lỗi mã)

Vui lòng cung cấp một số tài liệu để nhận hỗ trợ từ email [email protected]

  1. Ảnh chụp ID/ Passport
  2. Ảnh chụp tài liệu xác nhận tài khoản của bạn cần disabled 2FA trên Hashnest.

 

Facebook Comments