Ngay lần đầu bạn mua máy đào của nhà sản xuất Bitmain, bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập. Dưới đây là hướng dẫn về cách đăng ký tài khoản Bitmain trên website www.bitmain.com. Để đăng ký, bạn nhấp vào biểu tượng “People” ở góc phía bên phải và chọn lệnh Đăng ký – Sign up:

Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin đăng ký cơ bản. Bạn nên chọn một công việc hay email cá nhân đại diện nhất. Sau đó, nhập mật khẩu địa chỉ email theo đúng hàng trường văn bản. Sẽ an toàn nhất nếu bạn kết hợp chữ và số để đặt mật khẩu. Tối thiểu phải có 8 ký tự, nên chọn số và ký tự đặc biệt.

Bitmain sẽ cung cấp cho bạn thông tin phản hồi về mật khẩu của bạn an toàn như thế nào.

Bitmain giải thích các điều khoản dịch vụ cho bạn, vui lòng chọn “I have read and agree – đọc và đồng ý” để tiếp tục đăng ký.

Nhấp vào “Create Account – Tạo Tài khoản” và bạn sẽ được chuyển sang trang này:

 

Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được đăng ký thành công và bạn sẽ nhận được một liên kết xác nhận trong hộp thư email, bạn có thể sử dụng nó để liên kết với số điện thoại và kích hoạt tài khoản của bạn. Nhưng nếu bạn không thể tìm thấy email xác nhận trong hộp thư của mình, bạn có thể quay trở lại và nhấp vào “Resend – Gửi lại” và vui lòng kiểm tra lại hộp thư email một lần nữa. Nếu vẫn không thể tìm thấy email này, bạn cần phải kiểm tra trash bin – thùng rác hoặc có thể bạn đã chặn các email Bitmain từ trước?.

 

Khi bạn nhấp vào liên kết trong email, bạn sẽ được chuyển đến trang dưới đây, yêu cầu điền số điện thoại của bạn. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng số điện thoại ảo vì có thể sẽ dẫn đến mất mã code SMS.

Sau khi kết thúc việc xác thực điện thoại, bạn sẽ được tự động chuyển sang trang đăng nhập – login page.

Sau đó, bạn có thể đăng nhập bằng tên tài khoản và mật khẩu để bắt đầu bước đầu tiên của công cuộc đào mỏ!

Facebook Comments