Khi một giao dịch Bitcoin được truyền đến mạng lưới, nó sẽ được xác nhận lần đầu tiên bởi tất cả cả các nút (node) Bitcoin có sẵn. Sau khi xác nhận thành công, nó sẽ được chuyển đến bên trong ” Mempool” (viết tắt của Memory Pool) và kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi một thợ mỏ lấy nó lên và đưa nó vào khối kế tiếp.
Vì vậy, Mempool về cơ bản là khu vực giữa các nút cho tất cả các giao dịch đang chờ xử lý.

Tất cả các nút đều có dung lượng RAM khác nhau dùng để lưu trữ các giao dịch không được xác nhận. Kết quả là, mỗi nút có sự sắp xếp riêng đối với các giao dịch đang chờ giải quyết, điểu này giải thích cho sự đa dạng của các kích thước và giao dịch Mempool được tìm thấy trên các nguồn khác nhau.

Nhưng làm thế nào để các nút thoát khỏi tình trạng quá tải kích thước Mempool?
Nếu kích thước Mempool gần vượt quá dung lượng RAM, các nút sẽ thiết lập một ngưỡng phí tối thiểu. Các giao dịch có phí trên mỗi kilobyte thấp hơn ngưỡng này ngay lập tức được gỡ bỏ khỏi Mempool và chỉ các giao dịch mới với một khoản phí trên mỗi kilobyte đủ lớn mới được phép truy cập vào Mempool.

Mempool là một phần của BIP 35 ( Bitcoin Improvement Proposal – Đề xuất cải tiến Bitcoin) và nó giúp các ví điện tử của SPV ( các ví có khối lượng nhẹ) ghi lại các giao dịch của các thợ đào Bitcoin muốn theo kịp các giao dịch sau khi khối trước đó đã được khai thác.

Vì vậy, về cơ bản Mempool là ” nút cổ chai” trong mạng lưới Bitcoin. Các giao dịch được di chuyển vào Blockchain càng nhanh, thì tốc độ phê duyệt của người dùng càng nhanh. Nếu tỷ lệ khai thác các khối giao dịch mới thấp hơn tỷ lệ giao dịch mới đến, sẽ xảy ra tình trạng ùn tắc Mempool và các giao dịch có thể mất nhiều thời gian hơn để được phê duyệt ( tùy theo quy mô và phí kèm theo).

Khi một nút nhận được một khối hợp lệ mới, nó sẽ loại bỏ tất cả các giao dịch chứa trong khối này từ Mempool của nó. Điều này dẫn đến kích thước Mempool giảm mạnh. Nếu bạn muốn xem trang thái hiện tại trên Mempool, bạn có thể xem biểu đồ bên dưới:

Kích thước của Mempool được hiển thị bên phải. Ví dụ, nếu kích thước Mempool là khoảng 3MB thì giao dịch sẽ mất 3 khối  được xác nhận. Lưu ý rằng một số giao dịch Mempool có độ ưu tiên thấp và người gửi biết rằng họ sẽ mất rất nhiều thời gian để được xác nhận – ví dụ như các “dust transaction – giao dịch bụi” (gửi mộtl ượng nhỏ Bitcoin).

 

 

Facebook Comments