Bạn có thể ngay và luôn nâng cấp firmware cho Antminer của các máy đào Coin như Antminer L3+, S9, S7, S5, S5+, S4+ bằng cách thực hiện đầy đủ theo các bước sau đây:

Bước 1:

Bạn có thể nâng cấp firmware của máy đào trên trang trong ” System-> Upgrade”. Bạn có thể kiểm tra xem bạn đang chạy phiên bản firmware nào trên trang ” System -> Overview”. “File System version” sẽ hiển thị phiên bản cảu firmwave mà máy đào đang sử dụng. Trong ví dụ dưới đây, máy đào này đang sử dụng firmware 20150105

Minh họa bước 1 nâng cấp firmware cho Antminer

BƯỚC 2: 

Click vào “Upgrade”

Minh họa bước 2 nâng cấp firmware cho Antminer

BƯỚC 3:

“Keep setting” được chọn theo mặc định và cần được kích hoạt nếu bạn muốn giữ các cài đặt hiện tại của mình. Bạn nên bỏ chọn option này nếu bạn đang cố gắng trở về cài đặt mặc định. Click vào ‘Browse’ để chọn tập tin nâng cấp.

Minh họa bước 3 nâng cấp firmware cho Antminer

BƯỚC 4:

Chọn nâng cấpvà click vào nút “Flash image… “.

Có một cửa sổ pop. Click vào nút được đánh dấu là “b”

Minh họa bước 4 nâng cấp firmware cho Antminer

BƯỚC 5:

Máy đào bắt đầu nâng cấp. Trong suốt quá trình nâng cấp, bạn cần phải kiên nhẫn chờ đợi, và nguồn điện phải được cấp ổn định, nếu không, AntMiner chỉ có thể được cố định ở chế độ cài đặt gốc.

BƯỚC 6:

Vui lòng tải về phần mềm dưới đây.

Https://enshop.bitmain.com/support.htm

BƯỚC 7:

Không trích xuất (extract) các tập tin firmware sau khi tải về

BƯỚC 8:

Hãy đảm bảo rằng firmware bạn tải về phù hợp với loại và tần suất của máy đào. Tỷ lệ băm (Hash Rate) đã được thêm vào tên của firmware như dưới đây.

Minh họa bước 8 nâng cấp firmware cho Antminer

 

Facebook Comments