Với hệ thống tiền Fiat truyền thống, chính phủ chỉ cần in thêm tiền khi cần. Nhưng đối với Bitcoin, tiền không được in ra – mà nó sẽ được phát hiện ra. Mạng lưới máy tính trên toàn thế giới sẽ cạnh tranh với nhau trong việc “đào coin”.

Công việc của máy đào coin là xác nhận những giao dịch, và viết chúng vào sổ cái chung.

Quá trình đào Bitcoin diễn ra như thế nào?

Mọi người đang gửi Bitcoin cho nhau thông qua mạng lưới Bitcoin, nhưng trừ những ai giữ hồ sơ của tất cả các giao dịch này, thì không ai có thể theo dõi được danh tính của người gửi tiền. Mạng lưới Bitcoin xử lý vấn đề này bằng cách tập hợp tất cả các giao dịch được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định vào một danh sách, được gọi là một khối – block. Và công việc của “thợ mỏ” là xác nhận những giao dịch đó, và viết chúng vào sổ cái chung.

Tạo một “hàm băm” cho nó

Sổ cái chung này là một danh sách các khối, được gọi là Blockchain. Nó có thể được sử dụng để tra cứu bất kỳ giao dịch nào được thực hiện giữa bất kỳ địa chỉ Bitcoin nào, tại bất kỳ điểm nào trên mạng lưới. Bất cứ khi nào một khối giao dịch mới được tạo ra, nó sẽ được thêm vào Blockchain, tạo ra một danh sách tất cả các giao dịch đã từng diễn ra trên mạng lưới Bitcoin ngày càng dài. Một bản sao được cập nhật liên tục của khối được trao cho tất cả những người tham gia, để họ biết được điều gì đang xảy ra.

Xem thêm: Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản Bitmain

Nhưng một sổ cái chung phải có độ tin cậy cao và tất cả những điều này dựa trên nền tảng kỹ thuật số. Vậy làm thế nào chúng ta có thể chắc chắn rằng Blockchain vẫn nguyên vẹn, và không thể bị giả mạo? Đó là nhiệm vụ của các máy đào coin.

Khi một khối giao dịch được tạo ra, các máy đào coin sẽ đưa nó vào một chu trình kiểm tra. Chúng lấy thông tin trong khối, và áp dụng một công thức toán học với nó, biến nó thành “cái gì đó khác”. “Cái gì đó khác” là một chuỗi các ký tự và số ngẫu nhiên ngắn hơn, gọi là “hàm băm”. “Hàm băm” này được lưu trữ cùng với khối, ở cuối Blockchain tại thời điểm được xác định.

“Hàm băm” có một số đặc tính thú vị. Rất dễ để tạo ra một “hàm băm” từ một khối Bitcoin, nhưng thực tế thì không thể tìm ra dữ liệu chỉ bằng cách nhìn vào nó. Và mặc dù nó rất dễ dàng để tạo ra từ một lượng lớn dữ liệu, nhưng mỗi “hàm băm” là duy nhất. Nếu bạn thay đổi chỉ một kí tự trong một khối Bitcoin, “hàm băm” của nó sẽ thay đổi hoàn toàn.

Xem thêm: Hướng dẫn phân tích coin để chọn loại đầu tư phù hợp

Máy đào coin không chỉ sử dụng các giao dịch trong một khối để tạo ra một “hàm băm”. Một số dữ liệu khác cũng được sử dụng. Một trong những dữ liệu này là “hàm băm” của khối cuối cùng được lưu trữ trong Blockchain.

Bởi vì mỗi “hàm băm” của khối mới được tạo ra bằng cách sử dụng “hàm băm” của khối trước nó. Nó giúp xác định rằng khối này – và mỗi khối sau đó – là hợp lệ, bởi vì nếu có ai đó giả mạo nó, mọi người sẽ biết.

Nếu bạn cố giả mạo một giao dịch bằng cách thay đổi một khối đã được lưu trữ trong Blockchain, “hàm băm” của khối đó sẽ thay đổi. Nếu ai đó kiểm tra tính xác thực của khối bằng cách chạy “hàm băm” đó, họ sẽ thấy rằng các “hàm băm” đã bị thay đổi khác với hàm đã được lưu trữ cùng với khối đó trong Blockchain. Các khối sẽ được ngay lập tức được đánh dấu là giả mạo.

Bởi vì mỗi “hàm băm” của khối được sử dụng để giúp tạo ra “hàm băm” của khối tiếp theo trong chuỗi, việc giả mạo một khối cũng sẽ làm cho “hàm băm” của khối tiếp theo thay đổi. Điều đó sẽ tiếp tục với các chuỗi tiếp theo, và ném tất cả mọi thứ ra khỏi mạng lưới.

Xem thêm: Phí giao dịch Bitcoin là bao nhiêu và tại sao nó lại cao như vậy ?

“Cạnh tranh”

Đó là cách mà các máy đào coin giải phóng một khối. Tất cả đều cạnh tranh với nhau để làm việc này, sử dụng phần mềm được viết riêng để đào các khối. Mỗi khi thành công tạo ra một hàm băm, chúng nhận được một phần thưởng tương đương 25 Bitcoin, Blockchain được cập nhật, và tất cả mọi người trên mạng lưới đều sẽ biết điều đó. Đây là động lực để giữ cho ngành máy đào Bitcoinvà các giao dịch hoạt động.

Xem thêm: Hàm băm khối – Block hash được tạo ra như thế nào?

Vấn đề ở đây là nó rất dễ dàng để tạo ra một “hàm băm” từ “bộ sưu tập” dữ liệu của khối. Hệ thống máy tính được nâng cấp đã làm rất tốt việc này. Do đó, mạng lưới Bitcoin phải làm cho nó trở nên khó khăn hơn, nếu không tất cả mọi người sẽ có thể tạo ra hàng trăm khối giao dịch mỗi giây, và tất cả Bitcoin sẽ được khai thác hết trong vòng vài phút. Giao thức Bitcoin cố tình tăng độ khó khăn lên bằng cách đưa ra thứ được gọi là “proof of work – bằng chứng công việc”.

Giao thức Bitcoin sẽ không chấp nhận bất kỳ “hàm băm” cũ nào. Nó đòi hỏi rằng “hàm băm” của một khối phải tuân theo một trật tự nhất định; nó phải có một số lượng nhất định các chữ số 0 ở đầu. Không có cách nào để nhận biết một “hàm băm” sẽ trông như thế nào trước khi bạn sản xuất ra nó, và ngay khi bạn đưa một đoạn dữ liệu mới vào, thì “hàm băm” sẽ hoàn toàn khác.

Các máy đào coin không được can thiệp vào dữ liệu giao dịch trong một khối, nhưng chúng phải thay đổi dữ liệu đang sử dụng để tạo ra một “hàm băm” khác. Chúng làm điều này bằng cách sử dụng một dữ liệu ngẫu nhiên khác được gọi là ‘nonce’. Điều này được kết hợp với dữ liệu giao dịch để tạo ra một “hàm băm”. Nếu “hàm băm” không phù hợp với định dạng yêu cầu, nonce được thay đổi, và toàn bộ quá trình được lặp lại. Nó có thể mất rất nhiều nỗ lực để tìm một nonce phù hợp, và tất cả các máy đào coin trong mạng lưới đang cố gắng để làm điều đó cùng một lúc. Đó là cách mà “thợ mỏ” kiếm được Bitcoin.

 

Facebook Comments